Потрібна допомога?
Гаряча лінія: +380 (44) 490-11-91
Передзвонити вам?
Вкажіть ваш контактний номер телефону і ми зв'яжемося з Вами протягом робочого часу кол-центру (Пн-Пт, 9:00-18:00)
Дякуємо за зацікавленність
Ми зв'яжемось із Вами найближчим часом
Щось не так
... не вдалося зафіксувати дані. Повторіть спробу
Долучайтеся та творіть реформу разом з нами! Реєстрація

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ДО РЕГЛАМЕНТУ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКУ «ЗАКУПІВЛІ.БІЗ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн» (далі – Оператор) в особі директора Кольги Василя Володимировича, який діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, та

 __________________________________________________________________________________, в особі ____________________________________, який діє на підставі _______________________________________ (далі – Учасник), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, враховуючи, що володільцем інформаційної системи «Електронний майданчик «Закупівлі.Біз» (далі – Електронний майданчик), доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: http://www.zakupivli.biz/, є Адміністратор, уклали цей договір приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України (далі – Договір приєднання, Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Договору в цілому та повністю, у тому числі, до Регламенту авторизованого електронного майданчику «Закупівлі.Біз» (далі – Регламент), який є його невід’ємною частиною, а Адміністратор надає Учаснику послуги з використання системи електронних закупівель RIALTO через веб-сайт Електронного майданчика, який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою:  http://www.zakupivli.biz/   (далі – Веб-сайт).

1.2. Склад та перелік послуг, що надаються Учаснику Адміністратором визначаються Регламентом використання електронної системи закупівель RIALTO та/або Регламентом авторизованого електронного майданчику «Закупівлі.Біз» (далі - Регламент).

1.3. Загальні умови та порядок надання послуг Учаснику, що надаються Адміністратором, відповідальність Адміністратора та Учасника, визначаються цим Договором та Регламентом.

2. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ ЗАКУПІВЕЛЬ RIALTO. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

2.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання електронної системи закупівель RIALTO (у т.ч. через Електронний майданчик) як Учасник (замовник та/або постачальник закупівель) на власний розсуд та під свою відповідальність.

2.2. Адміністратор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню.

2.3. Реєстрація Учасника в електронній системі закупівель RIALTO на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

2.3.1. ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Учасника. Адміністратор надає рахунок Учаснику для оплати. Учасник здійснює оплату отриманого рахунку з власного розрахункового рахунку з обов’язковим зазначенням реквізитів, зазначених у рахунку. Після перевірки Адміністратор Електронного майданчика зараховує його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов цього Договору.

2.3.2. ідентифікації через підписання договору між Учасником та Адміністратором Електронного майданчика (у письмовому вигляді або укладання договору шляхом накладання електронного-цифрового підпису).

2.4. Здійснення Учасником одним із способів, визначених п.2.3. цього Договору ідентифікації/авторизації на Електронному майданчику, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору.

2.5. Користувач Електронного майданчику – Учасник, авторизуючись, підтверджує добровільність застосування ним електронної системи закупівель RIALTO.

2.6. Учасник, який виступає замовником закупівлі,  самостійно та безоплатно через Електронний майданчик оприлюднює на Центральному веб-порталі електронної системи закупівель RIALTO в порядку, встановленому Оператором та/або Регламентом електронної системи закупівель RIALTO, інформацію про закупівлю.

2.7. Учасник, який має намір прийняти участь в оголошеній процедурі закупівлі як постачальник товару (товарів), надавач послуги (послуг) та/або виконавець робіт, повинен авторизуватись одним із способів, зазначених у п.2.3. цього Договору

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ АДМІНІСТРАТОРА ТА ПЛАТІЖ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ

3.1. За реєстрацію в електронній системі закупівель,  Учасник сплачує платіж у розмірі 12,00 гривень з ПДВ. Платіж Учасника за реєстрацію зараховується на його баланс.

3.2. За подання Учасником тендерної пропозиції, що була розкрита електронною системою закупівель, Адміністратором з Учасника справляється плата у розмірі, з ПДВ:

 • у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень -  17 гривень;
 • у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень – 119 гривень;
 • у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень – 340 гривень;
 • у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень – 510 гривень;
 • у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень – 1700 гривень.

Нарахування та сплата ПДВ на розмір плати Адміністратору здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

3.3. Послуги Адміністратора за подання Учасником тендерної пропозиції у розмірі, визначеному п.3.4. цього Договору, сплачуються Учасником на умовах 100% попередньої оплати шляхом списання грошових коштів з балансу Учасника (сервіс автоматизованого робочого місця Учасника, що відображає рух грошових коштів Учасника, що надійшли на рахунок Адміністратора як аванс та які можуть бути використані як оплата послуг Адміністратора) в момент розкриття тендерної пропозиції.

3.4. Подання Учасником тендерної пропозиції та надання Адміністратором Учаснику такої послуги здійснюються за умови наявності на балансі Учасника грошових коштів у розмірі, не меншому ніж розмір плати, визначений п.3.4. цього Договору.

3.5. Поповнення балансу Учасника здійснюється в наступному порядку:

 • отримання Учасником від Адміністратора рахунку, що містить індивідуальні реквізити, на суму авансу, визначену Учасником;
 • оплата отриманого рахунку, що містить індивідуальні реквізити, з обов‘язковим зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу «згідно з додатком №____________»;
 • зарахування Адміністратором сплачених грошових коштів на баланс Учасника, після їх зарахування на рахунок Адміністратора протягом терміну, визначеному банківською установою

3.6. Передача Учасником розрахункових документів (рахунку, додатку до договору), складених на ім‘я Учасника, будь-якій третій особі, покладення Учасником його обов‘язку з оплати послуг Адміністратора на будь-яку іншу особу, та виконання такого обов‘язку такою особою, - приймається Сторонами як належне виконання Учасником обов‘язку з оплати послуг Адміністратора.

Виконання обов‘язку Учасника з оплати послуг Адміністратора не змінює покупця (отримувача) послуг, що надаються Адміністратором за договором з Учасником та не змінюють податкові наслідки для Адміністратора, як постачальника (продавця) послуг за договором з Учасником

3.7. У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися (у тому числі у зв‘язку зі скасуванням закупівлі замовником), скасування своєї пропозиції до моменту розкриття тендерних пропозицій, плата, отримана Адміністратором за подання такої пропозиції, повертається Учаснику. У такому випадку сплачені Учасником грошові кошти за подання такої тендерної пропозиції повертаються Адміністратором на баланс Учасника.

3.8. Усі розрахунки Сторін за цим Договором, здійснюються у безготівковій формі.

3.9. Акт прийому-передачі наданих послуг складається Адміністратором в односторонньому порядку до 10 числа поточного місяця на загальну суму коштів, що списані з балансу Учасника у попередньому місяці, і не підлягають поверненню на його баланс у випадку передбаченим цим договором.

3.10. За офіційним зверненням Учасника на адресу Адміністратора, Акт прийому-передачі наданих послуг може бути виготовлений на паперовому носії та направлений Учаснику поштовим зв‘язком, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання звернення.

3.11. Адміністратор Електронного майданчику зобов‘язаний скласти податкову накладну у день виникнення податкових зобов'язань постачальника (продавця).Датою оплати послуг Адміністратора Електронного майданчику вважається дата зарахування коштів від Учасника на банківський рахунок Адміністратора Електронного майданчику.Дата виникнення податкових зобов’язань визначається у відповідності до п. 187.1. ст. 187 Податкового кодексу України.

3.12. Адміністратор Електронного майданчику зобов'язаний скласти податкову накладну/розрахунок коригування в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 15 (п‘ятнадцяти) календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування.

3.13. Податкові накладні та/або розрахунки коригування, складені (згенеровані) Адміністратором Електронного майданчику внаслідок:

 • помилкового заповнення Учасником інформаційних полів, що підглядають заповненню при реєстрації, або
 • заповнення Учасником інформаційних полів недостовірною інформацією (реквізитами), або
 • не внесення Учасником відповідних достовірних змін до таких інформаційних полів (реквізитів),

що потягло за собою складання таких податкових накладних та/або розрахунків коригування з помилками, є таким податковими накладним та/або розрахунками коригування, що складені з помилками за вини Учасника.

3.14. У разі:

 • неможливості Адміністратора Електронного майданчику зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних внаслідок того, що такі податкові накладні та/або розрахунки коригування, складені з помилками за вини Учасника, та/або
 • порушення Адміністратором Електронного майданчику граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування, складених з помилками за вини Учасника

Учасник, на користь якого та за наслідками господарської операції з яким, та за вини якого Адміністратором Електронного майданчику було складено з помилками податкову накладну/розрахунок коригування, сплачує на користь Адміністратора Електронного майданчику штрафні санкції у розмірі 10 (десяти) % від суми податкового зобов‘язання або коригування податкового зобов’язання, зазначених у такій податкової накладної/розрахунку коригування.

3.15. Сплата штрафних санкцій, нарахованих Учаснику, здійснюється шляхом обернення Адміністратором Електронного майданчику грошових коштів у сумі таких штрафних санкцій на свою користь за рахунок грошових коштів, що надійшли Адміністратору Електронного майданчику від такого Учасника протягом 5 (п‘яти) календарних днів, що слідують за днем отримання Адміністратором Електронного майданчику квитанції про неприйняття податкової накладної та/або розрахунку коригування, складених з помилками за вини Учасника.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

4.2. Адміністратор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи в електронній системі закупівель.

4.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

4.4. У разі надання Учаником при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або недостовірних документів, Адміністратор не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

4.5. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

4.6. Адміністратор не несе жодної відповідальності за відносини, що складаються між Замовником та Учасниками поза дії цього Договору, Регламенту та/або Регламенту електронної системи закупівель RIALTO

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та Регламенту знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Адміністратора.

6.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Адміністратором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.

6.3. Ця редакція Договору про приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «Закупівлі.Біз», прийнята на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових користувачів, так і для користувачів, що уклали такий договір раніше.

6.4. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноваження суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі для поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на веб-сайті Електронного майданчику.

6.5. Передача персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках передбачених законодавством України. Передача персональних даних третім особам, у випадках, які не передбаченим законодавством, здійснюється лише за згодою Сторін. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені пpо свої пpава відповідно до ст. 8 Закону України «Пpо захист персональних даних».

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН